ผลการค้นหา

Search (ไทย/English หรือ ชื่อวิทยาศาสตร์) by 'Z'     กลับไปหน้า-->


1 ... Zingiber montanum
      Zingiber cassumunar
      Zingiber purpureum
      

2 ... Zingiber officinale