ผลการค้นหา

Search (ไทย/English หรือ ชื่อวิทยาศาสตร์) by 'P'     กลับไปหน้า-->


1 ... Ganoderma lucidum
      Polyporus lucidum
      

2 ... Panax ginseng
      

3 ... Passiflora edulis
      Passiflora diaden
      Passiflora pallidiflora
      

4 ... Phyllanthus emblica
      Emblica officinalis
      

5 ... Piper chaba
      Piper arnottianum
      Piper callosum
      Piper longum
      Piper maritimum
      

6 ... Piper nigrum
      Piper aromaticum
      

7 ... Pithecellobium dulce
      Inga dulcis
      Mimosa dulcis
      

8 ... Plantago ovata
      

9 ... Psidium guajava
      

10 ... Pueraria candollei
      Pueraria mirifica
      

11 ... ดาวเรืองฝรั่ง*
      GARDEN MARIGOLD
      MARIGOLD
      POT MARIGOLD
      ดาวเรืองหม้อ
      

12 ... เทียนเกล็ดหอย*
      PSYLLIUM SEED
      

13 ... พริกไทย*
      BLACK PEPPER
      PEPPER
      พริกน้อย
      

14 ... ลิ้นมังกร*
      PASSION FLOWER
      PASSIONFRIUT
      PURPLE GRANDILLA
      กะทกรกฝรั่ง
      เบญจวรรณ
      

15 ... สับปะรด*
      PINEAPPLE
      ขนุนทอง
      เนะซะ
      แนะ
      บ่อนัด
      มะขะนัด
      มะนัด
      ม้าเนื่อ
      ย่านนัด
      ยานัด
      ลิงทอง
      สับปะรดลาย
      หมากเก็ง