ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'T'     กลับไปหน้า-->


1 ... Arsenic trioxide*
      Trisenox


2 ... Captopril*
      L-captopril
      capoten
      captopryl
      lopirin
      cesplon
      captolane
      tensoprel


3 ... Docetaxel*
      Taxotere


4 ... Etoricoxib*
      Arcoxia
      Algix
      Tauxib
      Nucoxia


5 ... Etoricoxib*
      Arcoxia
      Algix
      Tauxib
      Nucoxia


6 ... Imipenem*
      Imipemide
      Imipenemum
      N-formimidoylthienamycin
      Tienamycin


7 ... Ketoconazole*
      Nizoral
      Levoketoconazole
      Panfungol
      Ketoisdin
      Orifungal M
      Ketozole
      Normocort
      Ketoderm
      Fungarest
      Fungoral
      Extina
      Ketoconazolum
      Brizoral
      Kuric
      Ketoconazol
      Xolegel
      Onofin K
      Teryzolin
      Terzolin


8 ... Nateglinide*
      Nateglinidum
      Nateglinida
      Starlix
      Fastic
      Starsis
      Trazec


9 ... Orlistat*
      Xenical
      Tetrahydrolipstatin
      Orlipastat


10 ... Oxytetracycline*
      Terramycin
      Oxytetracyclin
      Oxitetraciclina
      Oxymycin


11 ... Paclitaxel*
      Taxol
      PTX


12 ... Ribavirin*
      Tribavirin
      Rebetol
      Virazole
      Ribavirine
      Copegus
      Vilona
      Ribamide
      Ribamidil


13 ... Sitagliptin*
      Januvia
      Xelevia
      Sitagliptin phosphate
      Sitagliptan
      Tesavel


14 ... Tacrolimus

15 ... Talinolol

16 ... Talinolol

17 ... Tamoxifen*
      TAM


18 ... Temozolomide*
      Methazolastone
       Temodal
       Temodar
       Temozolamide


19 ... Tetracycline

20 ... Theophylline*
      Aminophylline


21 ... Theophylline*
      Aminophylline


22 ... Ticlopidine

23 ... Tobramycin*
      Nebramycin 6


24 ... Tolbutamide

25 ... Trastuzumab

26 ... Trazodone

27 ... Trimethoprim*
      TMP


28 ... Trimethoprim*
      TMP