คะน้าเม็กซิโก* Cnidoscolus aconitifolius  (Mill.) I.M.Johnst.

ข้อบ่งใช้ :

-


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
กลุ่มยา: ยาต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด*เพิ่มการออกฤทธิ์ของยาน้อยระมัดระวังการใช้ร่วมกับยาที่ออกฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือด
Chloramphenicol*ลดผลข้างเคียงของยาน้อยใช้ร่วมกันได้ แต่หากมีความผิดปกติ หรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Cyclophosphamide*ลดผลข้างเคียงของยาน้อยใช้ร่วมกันได้ แต่หากมีความผิดปกติ หรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
Diclofenacลดผลข้างเคียงของยาน้อยใช้ร่วมกันได้ แต่หากมีความผิดปกติ หรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา