ดาวเรืองฝรั่ง* Calendula officinalis  L.

ข้อบ่งใช้ :

สารสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวดจากใบ


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
5-fluorouracil (5-FU)*เพิ่มฤทธิ์ของยา มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Cefotaximeเพิ่มและเสริมฤทธิ์ของยา น้อยให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติ หรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา