มะระขี้นก* Momordica charantia  L.

ข้อบ่งใช้ :

มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
Daonil*เพิ่มฤทธิ์ของยามากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกันหรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
มีผลข้างเคียงเล็กน้อย ที่พบได้มาก คือ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
Glipizide*เพิ่มฤทธิ์ของยามากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกันหรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
มีผลข้างเคียงเล็กน้อย ที่พบได้มาก คือ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
Metforminเพิ่มฤทธิ์ของยามากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกันหรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
มีผลข้างเคียงเล็กน้อย ที่พบได้มาก คือ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
Rosiglitazoneเพิ่มฤทธิ์ของยามากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกันหรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์