โกจิเบอร์รี* Lycium barbarum  L.

ข้อบ่งใช้ :

-


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
กลุ่มยา: ยาต้านมะเร็ง*เสริมฤทธิ์ยาปานกลางใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Cisplatin*เสริมฤทธิ์ยาปานกลางใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Doxorubicin*เสริมฤทธิ์ยาปานกลางใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Interferons*เสริมฤทธิ์ยาปานกลางใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Paclitaxel*เสริมฤทธิ์ยาปานกลางใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Warfarinเพิ่มระดับยามากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด