กระเจี๊ยบแดง* Hibiscus sabdariffa  L.

ข้อบ่งใช้ :

ขับปัสสาวะ


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
Ciprofloxacinเพิ่ม/ลดฤทธิ์ของยาปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติ หรือผลการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพร
Diclofenacเพิ่มฤทธิ์ของยา ปานกลางให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติ หรือผลการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพร
Hydrochlorothiazide* เพิ่มระดับของยาในเลือด มากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Hydroxocobalamin*เพิ่มฤทธิ์ของยา น้อยให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติ หรือผลการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพร
Simvastatinลดระดับของยาในเลือด ปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์