Tamoxifen* ; TAM 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
ขมิ้น*
Curcuma longa  L.
เพิ่มระดับของยาในเลือด มากให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
แปะก๊วย*
Ginkgo biloba  L.
ไม่มีผลต่อยา--
ลินิน*
Linum usitatissimum  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
ลินิน*
Linum usitatissimum  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
ลินิน*
Linum usitatissimum  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
หญ้าหนวดแมว*
Orthosiphon aristatus  (Blume) Miq.
เพิ่มฤทธิ์ของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์