กลอย*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Dioscorea  hispida  Dennst.
 วงศ์ :
DIOSCOREACEAE
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
กลอย*, กลอยข้าวเหนียว, กลอยนก, กลอยหัวเหนียว, กอย, คลี้, มันกลอย
 ชื่ออังกฤษ :
INTOXICATING YAM, NAMI, WILD YAM
 ออกฤทธิ์ :
พิษต่อระบบประสาท
 ส่วนที่เป็นพิษ :
หัวกลอย
 สารพิษ :
dioscorine
 อาการ :
ใจสั่น วิงเวียน คันคอ คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออก ซีด ตาพร่า ชีพจรเบาเร็ว อึดอัด เป็นลมและตัวเย็น บางคนมีอาการประสาทหลอน คล้ายกับอาการของคนบ้าลำโพง อาจมีการกระตุกของกล้ามเนื้อ ระยะต่อมากดประสาทส่วนกลาง ชักกระตุก ชักเกร็ง
 วิธีการรักษา :
1. ให้ phenobarbital หรือ diazepam เพื่อป้องกันหรือระวังอาการชัก แต่ต้อง ระวังไม่ให้ในรายที่อาการพิษของกลอยถึงขั้นกดประสาทส่วนกลาง
2. การหยุดหายใจอาจแก้ได้โดยใช้ neostigmine
3. รักษาตามอาการ
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)