ยาสูบ*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Nicotiana  tabacum  L.
 วงศ์ :
SOLANACEAE
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
ยาสูบ*, จะวั้ว
 ชื่ออังกฤษ :
TOBACCO
 ออกฤทธิ์ :
พิษต่อระบบประสาท
 ส่วนที่เป็นพิษ :
ไม่ได้ระบุ
 สารพิษ :
Nicotine, Cytocine, Labelline
 อาการ :
เกิดหลังจากรับประทาน 15 นาที จะระคายเคืองในปาก น้ำลายออกมาก ตามด้วยคลื่นไส้ อาเจียน อาจมีอาเจียนเป็นเลือด ท้องเสียน้อยมาก มึนงง กระหายน้ำ เหงื่อออก อุณหภูมิร่างกายเพิ่มอย่างเร็ว ม่านตาขยาย ปัสสาวะไม่ค่อยออก ปวดศีรษะ อาจมีอาการสับสน เคลิ้มฝัน ถ้าได้รับขนาดน้อย จะมีอาการชัก ถ้าขนาดสูงจะมีอาการอัมพาต โคม่า อาการตอบสนองของไขสันหลังน้อยลง เนื่องจากมีผลออกฤทธิ์ต่อประสาทส่วนกลาง ทำให้ความดันสูง หัวใจเต้นผิดปกติ อาจมีอาการหายใจไม่ออก อาจเสียชีวิตได้
 วิธีการรักษา :
1. ถ้ายังอาเจียนไม่มาก ล้างท้องด้วยด่างทับทิม (1:10,000)
2. ให้กินผงถ่าน น้ำและนม
3. ให้ออกซิเจน
4. ลดความดันโดยให้ Phenylephrine 2-4 mg.
5. อาจให้ยาระบาย หรือ Pilocaspine nitrate (5 mg/oral)
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)