สมอทะเล*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Sapium  indicum  Willd.
 วงศ์ :
EUPHORBIACEAE
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
สมอทะเล*, กระหุด, กุระ, กุลา
 ชื่ออังกฤษ :
 ออกฤทธิ์ :
ระคายเคืองต่อผิวหนัง
 ส่วนที่เป็นพิษ :
น้ำยางใส
 สารพิษ :
ไม่ทราบสารพิษ
 อาการ :
คัน ปวดแสบปวดร้อน อักเสบบวม พองเป็นตุ่มน้ำใส ถ้าโดนตาทำให้ตาอักเสบ อาจทำให้ตาบอดชั่วคราวหรือถาวร
 วิธีการรักษา :
1. ล้างด้วยน้ำสบู่
2. ทาด้วยครีมสเตียรอยด์
3. รับประทานยาแก้แพ้ เช่น คลอเฟนนิรามีน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง
4. ถ้ายางเข้าตาล้างตาด้วยน้ำหลายๆ ครั้ง หยอดตาด้วยยาหยอดตาที่มี สเตียรอยด์ แล้วนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)