เลี่ยน*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Melia  azedarach  L.
 วงศ์ :
MELIACEAE
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
เลี่ยน*, เกรียน, เคี่ยน, เฮี่ยน
 ชื่ออังกฤษ :
BASTARD CEDAR, BEAD TREE, CHINABENY, PERSIAN LILAC, WHITE CEDER
 ออกฤทธิ์ :
พิษต่อระบบประสาท
 ส่วนที่เป็นพิษ :
ใบ / กิ่ง / ผล / ดอก
 สารพิษ :
ไม่ทราบสารพิษ
 อาการ :
ความเป็นพิษจะเกิดขึ้นต่อเมื่อรับประทานเข้าไปนานประมาณ 1 ชั่วโมง หรือนานกว่านั้น มีอาการเป็นลม มีพิษต่อกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้ทำงานไม่ประสานกัน ความรู้สึกสับสน ไม่รู้สึกตัว กระเพาะอาหารอาจอักเสบรุนแรง อาเจียนและท้องเดิน อาจทำให้หมดสติ เนื่องจากสูญเสียน้ำและเกลือแร่ นอกจากนี้อาจมีอาการ ม่านตาขยาย เหงื่อออก ตัวเย็น เหนื่อยหอบ ชัก เป็นอัมพาต และตายได้ภายใน 24 ชั่วโมง
 วิธีการรักษา :
1. รีบนำส่งโรงพยาบาลเพื่อล้างท้อง
2. ให้รับประทานไข่ขาวหรือนมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเป็นพิษเกิดอย่าง รุนแรง
3. ป้องกันอาการหมดสติและขาดออกซิเจน โดยเฉพาะให้เด็ก ซึ่งมักอาเจียน และท้องเดิน
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)