- พืชพิษ - 
 กลอย 
 ดองดึงหัวขวาน 
 เทียนหยด 
 ปรง 
 ผกากรอง 
 พันซาด 
 โพธิ์ศรี 
 มะกล่ำตาหนู 
 มันแกว 
 ลำโพงขาว 
 ลูกเนียง 
 ว่านนางกวัก 
 สบู่ขาว 
 หงอนไก่ 
 เห็ดขี้ควาย 
 สาวน้อยประแป้ง