ฤทธิ์ลดพังผืดที่ตับของสารสกัดเห็ดหลินจือ

เมื่อป้อนสารสกัด 50% เอทานอลจากเห็ดหลินจือ ขนาด 0.5 และ 1 ก./กก. ให้กับหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดพังผืดที่ตับด้วยสาร thioacetamide เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าสารสกัดมีผลลดน้ำหนักตับ และปริมาณสาร hydroxyproline ที่เพิ่มขึ้น ลดการแสดงออกของ collagen (α1) (I), smooth muscle α-actin, tissue inhibitor of metalloproteinase 1 และ metalloproteinase-13 นอกจากนี้ยังมีผลเพิ่มปริมาณของเอนไซม์ collagenase เมื่อดูพยาธิสภาพของตับพบว่ามีพังผืดลดลง แสดงว่าสารสกัดเห็ดหลินจือมีผลลดพังผืดในตับของหนูได้ โดยกลไกในออกฤทธิ์อาจเนื่องมาจากการเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ collagenase ที่เกี่ยวข้องกับการสลายคอลลาเจน

Phytother Res 2010;24:494-9.