ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานินของงาขี้ม่อน

การศึกษาในกระต่ายที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีการสร้างเม็ดสีเมลานินที่ผิวหนังมากกว่าปกติ (hyper-pigmentation) ด้วยการฉายรังสียูวีเอร่วมกับการฉีดสาร progesterone ขนาด 5 มก./กก. โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มที่ได้รับครีมซึ่งมีสารสกัดเอทิลอะซีเตทจากใบงาขี้ม่อน (Perilla frutescens (L.) Britt) เป็นส่วนผสม 5% และกลุ่มที่ได้รับครีม hydroquinone 4% โดยให้ทาครีมบริเวณผิวที่ถูกรังสี วันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 28 วัน พบว่าครีมสารสกัดใบงาขี้ม่อนมีผลลดบริเวณผิวที่มีสีเข้ม (pigmented areas) และลดปริมาณของเมลานินได้ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ทาครีม โดยให้ผลในการศึกษาไม่แตกต่างจากครีม hydroquinone 4% สรุปได้ว่าสารสกัดเอทิลอะซีเตทจากใบงาขี้ม่อน มีผลยับยั้งการสร้างเมลานินในกระต่ายที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีการสร้างเมลานินที่ผิวหนังมากกว่าปกติ ซึ่งจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นสารจากธรรมชาติที่ทำให้สีผิวจางลง (skin lightener) หรือรักษาฝ้าได้

Pharm Sci Asia. 2022;49(3):242-8.