ผลของไลโปโซมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากดอกอัญชันและน้ำมันกานพลูในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของขนคิ้ว

การศึกษาผลของไลโปโซมที่มีส่วนผสมของสารสกัด 70% เอทานอลจากดอกอัญชัน 45% (w/w) และน้ำมันกานพลู2% (w/w)ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของขนคิ้ว ทดสอบในอาสาสมัคร จำนวน 15 ราย อายุ ปี โดยให้ทาคิ้วทั้ง 2 ข้าง วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 60 วัน ประเมินผลจากภาพถ่ายและคะแนนความพึงพอใจ พบว่าคิ้วของอาสาสมัครดูหนาและเข้มขึ้นหลังจากการทา 30 วัน และเห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยๆ เมื่อทดสอบเป็นเวลา 2 เดือน อาสาสมัครมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์ดี (33.3%) ถึงดีเยี่ยม (66.7%) นอกจากนี้ยังไม่ทำให้เกิดระคายเคืองต่อผิว แสดงว่าไลโปโซมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากดอกอัญชันและน้ำมันกานพลูมีผลเพิ่มความหนาและความเข้มของคิ้วได้ และมีความปลอดภัยในการใช้

Pharm Sci Asia.2022;49(1):51-8.