ฤทธิ์ต้านความแก่จากแสงแดดของผิวหนังจากสารสกัดสะระแหน่เกาหลีในเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากผิวหนังมนุษย์ที่ถูกรังสียูวีบี

การทดสอบฤทธิ์ต้านความแก่จากแสงแดดของผิวหนังจากสารสกัดน้ำของส่วนเหนือดินของสะระแหน่เกาหลี (Agastache rugosa Kuntze) ในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ (fibroblasts) จากผิวหนังมนุษย์ที่ถูกรังสียูวีบี (UVB) พบว่าสารสกัดสะระแหน่เกาหลีมีฤทธิ์ลดการสร้างอนุมูลอิสระที่เพิ่มสูงขึ้นและกระตุ้นการแสดงออกของ mRNA ของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการส่งสัญญาณ mitogen-activated protein kinase/activator protein-1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ลดการแสดงออกของ matrix metalloproteinases นอกจากนี้ยังกระตุ้นการสร้าง type I collagen และเพิ่มการแสดงออกของ mRNA ของ collagen gene สารสกัดสะระแหน่เกาหลียังยับยั้งการแสดงออกของสารก่อการอักเสบ ได้แก่ interleukin (IL)-1β, IL-6 และ IL-8 โดยการป้องกันการแสดงออกของ nuclear factor-kappa B จากผลการทดสอบโดยรวมนักวิจัยระบุว่าสารสกัดสะระแหน่เกาหลีอาจจะมีผลในการรักษาภาวะความแก่จากแสงแดดของผิวหนังได้

Prev Nutr Food Sci. 2019;24(4):442-8.