ประโยชน์ของคุณสมบัติความเป็นสารพรีไบโอติกของกระเจี๊ยบแดงในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วน

การทดสอบผลของสารโพลีฟีนอลิกจากสารสกัดของกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa) ในหนูเม้าส์ โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ หนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนที่ได้รับสารสกัดกระเจี๊ยบแดงขนาด 1, 10 และ 25 มก./กก./วัน กลุ่มควบคุมอาหาร กลุ่มควบคุมอาหารที่ได้รับสารสกัดกระเจี๊ยบแดง 25 มก./กก./วัน และกลุ่มที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วนแต่ไม่ได้รับสารสกัดกระเจี๊ยบแดง โดยให้สารผ่านทางปาก ทำการทดสอบเป็นระยะเวลา 42 วัน ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดกระเจี๊ยบแดงมีฤทธิ์ลดน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากการได้รับอาหารไขมันสูง ปรับปรุงค่าระดับความทนต่อกลูโคส ความไวต่ออินซูลิน และอัตราส่วนของคอเลสเตอรอล LDL/HDL ปรับปรุงภาวะการอักเสบในตับ ลดการแสดงออกของ adipokines ที่มีผลขัดขวางการทำงานของฮอร์โมนอินซูลิน และสารก่อการอักเสบ (proinflammatory) เสริมความสมบูรณ์ของทางเดินอาหารโดยเพิ่มการแสดงออกของ mucins และโปรตีนซึ่งช่วยในการฟื้นฟูเยื่อบุผิวทางเดินอาหาร นอกจากนี้สารสกัดกระเจี๊ยบแดงยังมีคุณสมบัติเป็นสารพรีไบโอติก (prebiotic) ซึ่งมีผลปรับปรุงอัตราส่วนของแบคทีเรีย Firmicutes/Bacteroidetes ที่มีประโยชน์ต่อทางเดินอาหาร จากผลการทดสอบนักวิจัยระบุว่าสารโพลีฟีนอลิกจากกระเจี๊ยบแดงมีผลในการบรรเทาภาวะที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารของร่างกายที่ผิดปกติด้วยคุณสมบัติความเป็นสารพรีไบโอติกที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

Food Res Int. 2020;127:108722.