ผลของสาร [10]-gingerol จากขิงและสารเมตาบอไลท์ต่อการสร้างเม็ดเลือด

การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดของสาร [10]-gingerols (10G) ซึ่งแยกได้จากขิงสด รวมทั้งสาร (3S,5S)-[10]-gingerdiol (M1) และ (3R,5S)-[10]-gingerdiol (M2) ซึ่งเป็นสารเมตาบอไลท์ (metabolites) ที่ได้หลังจากร่างกายได้รับสาร 10G เข้าสู่ร่างกาย โดยทำการบ่มตัวอ่อนระยะเริ่มแรกของปลาม้าลาย (zebrafish embryos) ร่วมกับสาร 10G ขนาด 5 มคก./มล.และโดยการให้อาสาสมัครสุขภาพดีเพศชายดื่มชาขิง (มีขิงผงอยู่ 36 ก.) ขนาด 200 มล. จากนั้นจึงทำการตรวจปัสสาวะ พบว่าเมื่อสาร 10G เข้าสู่ตัวอ่อนของปลาม้าลายและร่างกายของคน จะถูกเปลี่ยนเป็นสารเมทาบอไลท์หลัก 2 ชนิดคือ M1 และ M2 แล้วถูกขับออกจากร่างกายหลังจากนั้น 24 ชม. และเมื่อนำสาร 10G, M1 และ M2 ที่แยกได้ มาทดสอบต่อกับตัวอ่อนระยะเริ่มแรกของปลาม้าลายที่มีอายุ 5 วันหลังการปฎิสนธิ ซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะโลหิตจางแบบเฉียบพลันด้วยสาร phenylhydrazine (PHZ) ขนาด 0.7 มคก./มล. โดยการให้สารทั้ง 3 ชนิด ขนาดความเข้มข้น 1 มคก./มล. พบว่าสารทั้ง 3 ชนิดสามารถกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดในตัวอ่อนของปลาม้าลายได้ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับเพียงสาร PHZ

J Agric Food Chem 2013;61:5353-60