ฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบของสารสกัดใบตะไคร้

ใบตะไคร้ตามสรรพคุณยาแผนโบราณ มีสรรพคุณในการรักษาการอักเสบ แต่มีข้อมูลค่อนข้างน้อยว่าสารใดเป็นตัวออกฤทธิ์ การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาในเซลล์เม็ดเลือดขาวของคน ซึ่งพบว่าสาร chlorogenic acid และ สาร polyphenol จากใบตะไคร้ สามารถยับยั้งการอักเสบได้ โดยมีกลไกลยับยั้งสารที่ทำให้เกิดการอักเสบ คือยับยั้งการทำงานของ proteasome ยับยั้งการเกิดสาร nuclear factor (NF-κB) และยับยั้งการสร้างสาร tumor necrosis factor เช่น ไซโตคายน์ (cytokineTNF-α) และ chemokine (CCL5) ที่ทำให้เกิดการอักเสบในเซลล์เม็ดเลือดขาวของคนเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสารไลโปโพลี่แซคคาไรด์ จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า สารสกัดจากใบตะไคร้โดยเฉพาะ chlorogenic acid และสารกลุ่มโพลีฟีนอลมีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้

J Ethnopharmacol 2013;148:126-34.