ฤทธิ์ลดการอักเสบของน้ำมันหอมระเหยจากแมงกะแซง

การทดสอบฤทธิ์ลดการอักเสบของน้ำมันหอมระเหยจากใบแมงกะแซง และสารที่เป็นองค์ประกอบหลักในน้ำมันหอมระเหย ได้แก่ linalool และ 1,8-cineole ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดข้อเข่าอักเสบและอาการบวมที่อุ้งเท้าด้วย zymosan พบว่าน้ำมันหอมระเหย และสารทั้ง 2 ชนิด ขนาด 50, 150, และ 300 มก./กก. มีฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนของเม็ดเลือดขาวเข้าไปในโพรงข้อต่อซินโนเวียล (synovial space) น้ำมันหอมระเหย ขนาด 150 มก./กก. linalool และ 1,8-cineole ขนาด 300 มก./กก. มีฤทธิ์ลดอาการบวมที่อุ้งเท้าของหนู และน้ำมันหอมระเหย ขนาด 150 มก./กก. มีฤทธิ์ลดระดับของ interferon-แต่ไม่มีผลต่อ transforming growth factor-β นอกจากนี้น้ำมันหอมระเหยยังยับยั้งการเคลื่อนของเม็ดเลือดขาวเข้าไปในเยื่อบุข้อต่อ (synovial membrane) และลดการทำลายกระดูกอ่อนในข้อต่อของหนูด้วย สรุปได้ว่าน้ำมันหอมระเหยและสารสำคัญทั้ง 2 ชนิด ในน้ำมันหอมระเหยจากแมงกะแซง มีฤทธิ์ลดการอักเสบได้

The American Journal of Chinese Medicine 2013;41(4):913–26.