ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดหลอดเลือดแข็งตัวของสารสกัดจากใบหม่อน

การศึกษาในกระต่ายที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวด้วยการกินอาหารที่มีไขมันสูง โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมที่กินอาหารปกติ กลุ่มที่กินอาหารไขมันสูง กลุ่มที่กินอาหารไขมันสูงร่วมกับสารสกัดน้ำจากใบหม่อน ขนาด 1% และ 2% ตามลำดับ เป็นเวลา 25 สัปดาห์ พบว่าสารสกัดมีฤทธิ์ลดระดับของเอนไซม์ glutamic oxaloacetic transaminase และ glutamic pyruvic transaminase ทำให้การทำงานของตับดีขึ้น ลดระดับของคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์ low-density lipoprotein (LDL) และอัตราส่วนของ LDL/HDL ลดการสะสมของไขมันในหลอดเลือด ยับยั้งการเพิ่มจำนวนและการเคลื่อนที่ของเซลล์กล้ามเนื้อหลอดเลือด ลดความเสียหายของเยื่อบุผนังหลอดเลือด ซึ่งเป็นผลทำให้ภาวะหลอดเลือดแข็งตัวลดลง สำหรับการทดสอบในเซลล์กล้ามเนื้อหลอดเลือดแดงเอออร์ตา (aortic vascular smooth muscle; A7r5) พบว่าสารสกัดน้ำ ความเข้มข้น 0.5 และ 1 มก./มล. และสารโพลีฟีนอลที่แยกได้จากสารสกัดน้ำ ความเข้มข้น 0.2 และ 0.6 มก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนและการเคลื่อนที่ของเซลล์ โดยสารโพลีฟีนอลจะให้ผลในการยับยั้งดีกว่าสารสกัดน้ำ สรุปว่าสารสกัดน้ำจากใบหม่อนสามารถยับยั้งการเกิดหลอดเลือดแข็งตัวได้ โดยสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ คือ สารโพลีฟีนอล

J Agric Food Chem 2013;61:2780-8.