ฤทธิ์ปกป้องสมองของสาร S-allyl cysteine จากกระเทียม

การศึกษาฤทธิ์ของสาร S-allyl cysteine (SAC) ที่พบในกระเทียมต่อการปกป้องสมองของหนูแรทที่เกิดเส้นเลือดแดงบริเวณสมองส่วนกลางเกิดการอุดตัน (middle cerebral artery occlusion: MCAO) โดยฉีด SAC ขนาด 100 มก./กก. น้ำหนักตัว เข้าช่องท้องของหนูแรท ที่เวลา 30 นาทีก่อนทำให้เกิด MCAO และที่เวลา 0, 6 และ 12 ชม. หลังการเกิด MCAO พบว่า SAC สามารถลดบริเวณเนื้อเยื่อสมองตายจาก อาการผิดปกติของสมอง ต้านการเกิดออกซิเดชั่น และป้องกันการตายของเซลล์สมองจากภาวะขาดเลือดได้ นอกจากนี้ยังพบว่า SAC ลดช่วยปริมาณ glial fibrillary acidic protein (โปรตีนที่บ่งชี้ถึงเซลล์ประสาทชนิด astrocyte ถูกทำลายหรือเกิดความเสียหาย) และการแสดงออกของ nitric oxide ในเนื้อเยื่อสมองด้วย แสดงให้เห็นว่า S-allyl cysteine ที่พบในกระเทียมมีประสิทธิภาพในการปกป้องสมองที่เกิดความเสียหายจากภาวะเส้นเลือดอุดตัน โดยอาศัยการต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบเป็นกลไกสำคัญ

Nute Res 2012;32:133-43