รักษาโรคเบาหวานด้วยสาร malonyl ginsenosides จากโสมเกาหลี

การศึกษาป้อน malonyl ginsenosides (MGR) ให้แก่หนูแรทด้วยอาหารไขมันสูงและถูกกระตุ้นให้เป็นโรคเบาหวานโดย streptozotocin พบว่าการป้อนสาร MGR ขนาดวันละ 50 และ 100 มก./กก.น้ำหนักตัว ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ มีผลลดปริมาณน้ำตาลในเลือดของหนูแรท รวมทั้งความทนต่อระดับน้ำตาลที่สูงขึ้น (glucose tolerance) ปรับปรุงความไวต่ออินซูลิน (insulin sensitivity) ได้ภายใน 120 นาทีหลังการทดสอบ นอกจากนี้ยังพบว่า MGR สามารถลดปริมาณไตรกลีเซอร์ไรด์และคอเลสเตอรอลรวมได้โดยไม่มีผลต่อน้ำหนักตัวของหนูที่เป็นเบาหวาน แสดงให้เห็นว่า malonyl ginsenosides จากโสมเกาหลีช่วยลดน้ำตาล ไขมัน และความทนต่ออินซูลิน (insulin resistance) ในหนูที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ได้

J Ethnopharmacol 2013;145:233-40