ฤทธ์ของหมามุ่ยในการลดความเสียหายของสเปิร์มในหนูที่เป็นเบาหวาน

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเอทานอลจากเมล็ดหมามุ่ยต่อความผิดปกติในการทำงานของไมโตคอนเดรียและการทำลายดี เอ็น เอ ในสเปิร์มของหนูที่เป็นเบาหวาน โดยแบ่งหนูออกเป็น กลุ่มหนูปกติ กลุ่มที่เป็นเบาหวานโดยการเหนี่ยวนำด้วยสาร streptozotocin กลุ่มที่เป็นเบาหวานและได้รับสารกัดเมล็ดหมามุ่ย ขนาด 200 มก./กก. และหนูปกติที่ได้รับสารสกัดเมล็ดหมามุ่ย ขนาด 200 มก./กก. ทำการทดลองนาน 60 สัปดาห์ พบว่าสารสกัดจากเมล็ดหมามุ่ย จะช่วยเพิ่มจำนวน การเคลื่อนที่ และการมีชีวิตของสเปิร์ม ลดการเกิด lipid peroxidation ลดการทำลายดี เอ็น เอ ลดความผิดปกติของศักย์ไฟฟ้าของเยื่อหุ้มไมโตคอนเดรีย (mitochondria membrane potential) และความผิดปกติในการทำงานของไมโตคอนเดรียในสเปิร์มของหนูที่เป็นเบาหวานได้ เมื่อเปรียบเทียบกับหนูที่เป็นเบาหวานแต่ไม่ได้รับสารสกัด ขณะที่หนูปกติที่ได้รับสารสกัดเมล็ดหมามุ่ย ไม่พบความเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังเพิ่มการทำงานของเอนไซม์และสารที่เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase, glutathione reductase, glutathione-S-transferase วิตามินซี วิตามินอี และกลูต้าไธโอนด้วย แสดงว่าสารสกัดจากเมล็ดหมามุ่ยช่วยลดความเสียหายของสเปิร์มที่เกิดจากอนุมูลอิสระในหนูที่เป็นเบาหวานได้

J Ethnopharmacol 2013;145:32-41.