ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในมันฝรั่ง และฤทธิ์ลดความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

การศึกษาในผู้ที่มีสุขภาพดี 8 คน โดยให้รับประทานมันฝรั่งขนาดเล็กอบด้วยไมโครเวฟทั้งผิว 6-8 ลูก (ประมาณ 138 กรัม) ครั้งเดียว เปรียบเทียบกับผู้ที่รับประทานคุกกี้มันฝรั่งในปริมาณที่เท่ากัน พบว่ามันฝรั่งอบช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในเลือดและในปัสสาวะ ในขณะที่กลุ่มที่รับประทานคุกกี้มันฝรั่งลดสารต้านอนุมูลอิสระในเลือดและในปัสสาวะ จากนั้นได้ทำการศึกษาแบบข้ามกลุ่มต่อในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจำนวน 18 คน โดยให้รับประทานมันฝรั่งม่วงอบด้วยไมโครเวฟทั้งผิว 6-8 ลูก วันละ 2 ครั้ง นาน 4 สัปดาห์ หรือไม่รับประทาน พบว่าการรับประทานมันฝรั่งม่วงอบด้วยไมโครเวฟทั้งผิวไม่มีผลต่อระดับน้ำตาล ไขมันในเลือด ไม่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักร่างกาย แต่มีผลลดระดับความดันโลหิต diastolic 4.3% หรือลดลง 4 มม. ปรอท และมีผลลดระดับความดันโลหิต systolic 3.5% หรือลดลง 5 มม. ปรอท ถึงแม้ว่าการลดลงของระดับความดันโลหิตในครั้งนี้มีผู้ป่วยรับประทานยาลดความดันโลหิต 14 ใน 18 คน จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า การรับประทานมันฝรั่งม่วงอบด้วยไมโครเวฟทั้งผิวมีสารลดความดันโลหิต และลดการเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโดยไม่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของน้ำหนัก

J Agri Food Chem 2012;60:6749-54.