ผลของสารสำคัญจากอบเชยจีนต่อภาวะหัวใจขาดเลือดในหนูแรท

การทดสอบประสิทธิภาพของสาร 2-methoxycinnamaldehyde (2-MCA) ซึ่งเป็นสารสำคัญที่แยกได้จากอบเชยจีน (Cinnamomum cassia ) ในหนูแรทเพศผู้ที่โตเต็มที่ โดยทำการสุ่มให้หนูได้รับน้ำกระสายยา หรือได้รับสาร 2-MCA ขนาด 100 หรือ 200 มคก./กก. เข้าทางหลอดเลือดดำ เป็นเวลา 60 นาที ก่อนทำให้หนูเกิดภาวะขาดเลือดด้วยการปิดกั้นหลอดเลือดหัวใจด้านซ้าย (left anterior descending coronary artery) เป็นเวลา 30 นาที แล้วจึงปล่อยให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณดังกล่าวอีกครั้ง (reperfusion) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่าหนูที่ได้รับสาร 2-MCA จะสามารถฟื้นฟูความผิดปกติของหัวใจที่เกิดขึ้นได้ โดยสารดังกล่าวมีผลเพิ่มความดันในหัวใจห้องล่างซ้าย และลดขนาดของแผลที่เกิดขึ้น นอกจากนี้สาร 2-MCA ยังลดการแสดงออกของโปรตีน high mobility group box 1 (HMGB1) ซึ่งเป็นนิวเคลียร์โปรตีนที่จะถูกหลั่งออกมานอกเซลล์เมื่อเกิดภาวะอักเสบ และลดการแสดงออกของ vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) ร่วมกับการเพิ่มขึ้นของสาร heme oxygenase (HO)-1 ในบริเวณที่เกิดภาวะขาดเลือด ซึ่งความผิดปกติที่ลดลงดังกล่าวนี้ จะสัมพันธ์กับการลดการแทรกตัวของ neutrophils (neutrophils infiltration) รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของ superoxide dismutase (SOD) ในเนื้อเยื่อที่ขาดเลือด และทำให้ระดับของ cardiac troponin I ในเลือดลดลง ซึ่งสารดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ถึงการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจ สาร 2-MCA สามารถยับยั้งการออกฤทธิ์ของ NF-κB luciferase ในเซลล์ endothelial จากการเหนี่ยวนำด้วย TNF-α และยับยั้งการเข้าจับของเซลล์ endothelial ของ monocyte (U937) ด้วย จากผลการทดลองดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่าสาร 2-MCA มีฤทธิ์ปกป้องภาวะหัวใจขาดเลือดในหนูแรท ด้วยกลไกในการต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ ซึ่งกลไกจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของสาร HO-1

J Ethnopharmacol 2012;139:605 – 15