อันตรกิริยาระหว่างอั่งตังเซียม (Denshen) กับยาแผนปัจจุบัน

การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างอั้งตังเซียม (Denshen) สมุนไพรแผนจีนที่นิยมใช้รักษาโรคหลอดเลือดและหัวใจ กับยาแผนปัจจุบัน warfarin และ aspirin (ยาต้านการแข็งตัวของเลือด) ในหนูแรท พบว่าเมื่อป้อนสารสกัดจากอั้งตังเซียมขนาด 0.15 ก./กก. น้ำหนักตัว (เทียบเท่ารับประทานในคน )ให้แก่หนูแรทวันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 5 วัน แล้วป้อนยา warfarin ขนาด 0.2 มก./กก. ให้แก่หนูแรทในวันที่ 5 ของการทดลอง อั้งตังเซียมมีผลลดประสิทธิภาพของยา warfarin โดยลดทั้งระดับยาสูงสุดในเลือด (Cmax) ปริมาณยาที่เข้าสู่ร่างกาย (AUC) และทำให้เลือดแข็งตัวเร็วขึ้น (ลด prothrombin time) รวมทั้งส่งผลให้อั้งตังเซียมสามารถคงอยู่ในร่างกายได้นานขึ้น ในขณะที่การป้อนอั้งตังเซียมร่วมกับยา aspirin ขนาด 10.3 มก./กก. จะมีเพิ่มระดับยาสูงสุดในเลือดและปริมาณยาที่เข้าสู่ร่างกายของ aspirin และ salicylic acid (สารเมตาบอไลท์ที่เกิดจากการเมตาบอลิสมของยา) เป็นผลทำให้ฤทธิ์ของ aspirin เพิ่มขึ้น เลือดจะแข็งตัวช้าลงกว่าปกติ (เพิ่ม prothrombin time) แต่ไม่มีผลต่ออั้งตังเซียม การศึกษานี้จึงชี้ให้เห็นว่าการรับประทานอั้งตังเซียมร่วมกับยา warfarin หรือ aspirin ต่างก่อให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างกัน ทั้งผลต่อเภสัชจนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาทั้งสองชนิด จึงควรใช้ความระมัดระวังในการรับประทาน

J Ethnopharmacol 2012;143:648-55