สาร Kuguacin J จากใบมะระช่วยลดการดื้อยาของเซลล์มะเร็ง

การศึกษาในเซลล์มะเร็งปากมดลูกที่ดื้อยา (KB-V1) พบว่าสาร Kuguacin J (สารสำคัญที่แยกได้จากใบมะระ) ช่วยให้เซลล์มะเร็งมีความไวต่อยารักษามะเร็ง vinblastine และ paclitaxel ได้มากขึ้น จากการนับและแยกเซลล์ด้วยวิธี flow cytometry พบว่า Kuguacin J มีผลยับยั้งการขนส่งของ P-glycoprotein ทำให้มีเซลล์การสะสมสารเรืองแสง rhodamine 123 และ calcein AM เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังพบว่า Kuguacin J ช่วยเพิ่มการสะสมและลดปริมาณการขับยา [3H]-vinblatine ออกจากเซลล์มะเร็ง และยังมีผลยับยั้งการจับตัวระหว่าง [125]-iodoarylazidoprazosin และ P-glycoprotein ซึ่งชี้ให้เห็นว่า Kuguacin J ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ P-glycoprotein โดยตรงที่ตำแหน่งจำเพาะที่ยาจับกับ P-glycoprotein การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า Kuguacin J มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการทำงานของ P-glycoprotein และสามารถนำไปพัฒนาเพื่อช่วยลดการดื้อยาในผู้ป่วยโรคมะเร็งได้

J Nutr Biochemistry 2012; 23: 76-84