ผลของการรับประทานผลไม้ตระกูลเบอรรี่ต่อระดับน้ำตาลหลังอาหาร ระดับอินซูลิน และฮอร์โมน GLP-1 ในคนสุขภาพดี

การศึกษาในผู้ที่มีสุขภาพดีจำนวน 12 คน โดยทุกคนจะได้รับประทานอาหาร 2 สูตร (มีระยะเวลาห่างกัน 5 วัน) สูตรที่ 1 ให้รับประทานผลไม้ตระกูลเบอรรี่บดละเอียด เช่น บิลเบอรรี่ แบลคเคอเร้นท์ แครนเบอรรี่ และสตรอเบอรรี่ 150 กรัม ร่วมกับซูโครส 35 กรัม สูตรที่ 2 จะเป็นอาหารสูตรควบคุมซึ่งเป็นคาร์ไฮเดรทผสมน้ำ และกลูโคสในปริมาณเท่ากันกับอาหารสูตรที่ 1 และเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว และเส้นเลือดดำก่อนที่จะรับประทานอาหาร และหลังรับประทานอาหารไปแล้ว 15, 30, 45, 60, 90 และ 120 นาที เพื่อดูระดับน้ำตาลในเลือด ระดับอินซูลิน และระดับฮอร์โมน GLP-1 (glucagon - like peptide 1 เป็นฮอร์โมนในระบบทางเดินอาหารที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยเพิ่มการหลั่งของอินซูลิน) พบว่ากลุ่มที่รับประทานอาหารสูตรที่มีผลไม้ตระกูลเบอรรี่ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารทั้งที่ปลายนิ้ว และเส้นเลือดดำ ระดับอินซูลินในเลือด ในนาทีที่ 15, 30 และ 45 ต่ำกว่ากลุ่มที่รับประทานอาหารสูตรควบคุม แต่ในนาทีที่ 60, 90 และ 120 ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารทั้งที่ปลายนิ้ว และเส้นเลือดดำ ระดับอินซูลินในเลือดสูงกว่ากลุ่มที่รับประทานอาหารสูตรควบคุม ส่วนระดับฮอร์โมน GLP-1 ในเลือดโดยรวมของกลุ่มที่รับประทานผลไม้ตระกูลเบอรรี่สูงกว่ากลุ่มที่รับประทานอาหารสูตรควบคุมตั้งแต่นาทีที่ 15 จนถึงนาทีที่ 60 จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการรับประทานผลไม้ตระกูลเบอรรี่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหารในผู้ที่มีสุขภาพดีได้

British Journal of Nutrition 2012;107:1445-51.