ผลของ Guduchi ต่อเซลล์กระดูก

Guduchi (Tinospora cordifolia ) เป็นสมุนไพรอินเดีย ซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับบอระเพ็ดและชิงช้าชาลีของบ้านเรา สรรพคุณพื้นบ้านของอินเดียระบุว่า Guduchi สามารถบรรเทาอาการของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ รวมทั้งอาการอักเสบและโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูกได้ การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเอทานอลจากส่วนเหนือดินของ Guduchi (TC) ต่อการแบ่งตัว การเปลี่ยนแปลง และการเสริมสร้างแร่ธาตุให้กับเซลล์กระดูกใน osteoblast model systems โดยใช้ human osteoblast-like cells MG-63 และ primary osteoblast cells ที่แยกได้จากกระดูกต้นขาของหนูแรท พบว่า TC ขนาด 25 มคก./มล. สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์กระดูกอ่อน (osteoblasts) เพิ่มการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ให้กลายเป็นเซลล์กระดูก (osteoblastic lineage) รวมทั้งเพิ่มการเสริมสร้างแร่ธาตุให้กับเซลล์กระดูกด้วย ซึ่งการศึกษาในระดับเซลล์แสดงให้เห็นว่า TC ทำให้เซลล์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยไม่พบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ที่ผิดปกติเลย จากผลการทดลองดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่า TC มีประสิทธิภาพในการเกิดเซลล์กระดูก (osteogenesis) ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนายาที่มีฤทธิ์ต้านการเกิดภาวะกระดูกพรุนต่อไป

ภาพ

J Ethnopharmacol 2012;141(1):474-80