ผลของสารสกัดมาตรฐานจากลูกซัดต่อความต้องการทางเพศในเพศชาย

การศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มและปกปิดทั้งสองฝ่ายโดยมีกลุ่มควบคุมด้วยยาหลอก (double blind randomized placebo controlled study) ของ Testofen ซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดมาตรฐานจากลูกซัด (Trigonella foenum-graecum ) และแร่ธาตุต่างๆ ต่อความต้องการทางเพศ ในอาสาสมัครเพศชายสุขภาพดีจำนวน 60 คน อายุระหว่าง 25 - 52 ปี และไม่มีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โดยให้รับประทาน Testofen วันละ 2 เม็ด ซึ่งเทียบเท่ากับ Testofen 600 มก.ต่อวัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า Testofen สามารถเพิ่มความต้องการทางเพศของอาสาสมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การเผาผลาญพลังงาน รวมทั้งทำให้อาสาสมัครมีสุขภาพดีขึ้น โดยไม่มีผลต่อสภาวะของอารมณ์และการนอนหลับ ระดับของฮอร์โมน prolactin และ testosterone อยู่ในช่วงปกติ จากผลการทดลองดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่า Testofen ให้ผลด้านบวกกับความต้องการทางเพศ และอาจช่วยรักษาระดับของฮอร์โมน testosterone ให้อยู่ในช่วงปกติด้วย

Phytother Res 2011;25:1294-300