สารสกัดจากโสมเกาหลีช่วยลดน้ำตาลในเลือด

การทดลองแบบสุ่มปกปิดทั้งสองฝ่าย มีกลุ่มควบคุมด้วยยาหลอกและสลับกลุ่มหลายครั้ง (randomized, double-blind, placebo controlled, multiple-crossover)ในอาสาสมัคร 13 คน (ชาย 6 คน หญิง 7 คน) ถูกสุ่มให้ได้รับแคปซูลสารสกัดโสมเกาหลีส่วนรากแก้ว (root) ส่วนรากแขนง (rootlet) หรือยาหลอก ขนาด 3 กรัม ก่อนการรับประทานอาหาร 60 นาที จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่าสารสกัดจากส่วนรากแขนงมีสาร ginsenosideมากกว่าส่วนรากแก้วถึง 6 เท่า แต่ปริมาณginsenosideไม่มีผลต่อฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของโสมโดยพบว่าสารสกัดจากโสมเฉพาะส่วนรากแก้วมีผลลดน้ำตาลในเลือด โดยให้ผลหลังจากรับประทานอาหารที่เวลา 45, 60, 90 และ 120 นาที และช่วยลดปริมาณน้ำตาลทั้งหมดในกระแสเลือด (Area under curve ของน้ำตาล) ลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการรับประทานยาหลอก ในขณะสารสกัดจากส่วนรากแขนงให้ผลการรักษาไม่ต่างจากการใช้ยาหลอกซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่วงขนาดที่เหมาะสมของสาร ginsenosideมีผลต่อฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของโสมเกาหลี

J Ethnopharmacol 2011; 137(1): 245-50