น้ำมะพร้าวอ่อนช่วยชะลอพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์

การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการชะลอการเกิดอัลไซเมอร์ในหญิงวัยหมดประจำเดือน การศึกษาในหนูแรท 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 หนูปกติ กลุ่มที่ 2-4 คือหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะหมดประจำเดือนโดยการตัดรังไข่ แล้วป้อนหนูกลุ่มที่ 2 ด้วยน้ำปกติ กลุ่มที่ 3 ให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนชดเชย โดยการฉีด E2 benzoate ขนาด 2.5 มคก/กก.น้ำหนักตัว และกลุ่มที่ 4 ถูกป้อนด้วยน้ำมะพร้าววันละ 100 มล./กก.น้ำหนักตัว ติดต่อกันนาน 4 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าน้ำมะพร้าวอ่อนช่วยเพิ่มระดับ oestradiol ในเลือดของหนูวัยหมดประจำเดือนได้สูงกว่าหนูปกติ นอกจากนี้น้ำมะพร้าวอ่อนยังชะลอการเกิดพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์ได้โดยลดการก่อตัวของ beta-amyloid ในสมองส่วน cortex และลดจำนวนของ glial fibrillary acidic protein (โปรตีนที่บ่งชี้ถึงการทำลายเซลล์ประสาทชนิด astrocyte) ในสมองส่วน cortex และลดจำนวนโปรตีน Tau-1 (โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเส้นใยประสาทพันกัน: neurofibrillary tangle) ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสได้ดีกว่าหนูกลุ่มที่ได้รับฮอร์โมนเสริม แสดงให้เห็นว่าน้ำมะพร้าวอ่อนมีแนวโน้มส่วนช่วยป้องกันและรักษาอาการอัลไซเมอร์ในหญิงวัยหมดประจำเดือนได้

Br J Nutr 2011; 105:738-46