การแพ้ผักหวานบ้านแบบอนาไฟแลคติก (anaphylactic)ในผู้ป่วยที่แพ้ยางพารา

รายงานนี้เป็นรายงานฉบับแรกที่กล่าวถึงการเกิดภาวะอนาไฟแลคติกจากการรับประทานผักหวานบ้านในผู้ที่แพ้ยางพารา ซึ่งเป็นผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 47 ปี อาชีพพยาบาลที่มีประวัติแพ้ถุงมือยางมา 6 ปี โดยมีอาการเป็นผื่นลมพิษทุกครั้งที่ใช้ถุงมือยางมาเป็นเวลา 5 ปี และมีอาการคันตา น้ำตาไหล ตาแดง แต่จะไม่เจ็บตา มาเป็นเวลา 3 ปี และมีประวัติเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในตอนเป็นเด็ก และหายไปเมื่อโตขึ้น หลังจากผู้ป่วยรับประทานผักหวานบ้านไป 30 นาที เกิดอาการปากบวม ตาบวม คันตามตัว และมีผื่นลมพิษทั้งตัว แน่นหน้าอก และมีภาวะอนาไฟแลคติกช็อก หลังจากนั้นผู้ป่วยได้ลองรับประทานน้ำแกงต้มผักหวานบ้านอีกครั้งก็มีอาการปากบวม ตาบวม และมีผื่นลมพิษขึ้นที่ตัว หลังรับประทานไป 20-30 นาที แต่ไม่มีภาวะอนาไฟแลคติกช็อก จากการตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ พบว่าระดับอิมมูโนโกลบูลินอีต่อ ยางพาราในซีรั่มสูง (CAP class 3) การทำ skin prick test จะช่วยยืนยันการวินิจฉัยการแพ้ผักหวานบ้าน และยางพารา

J Med Assoc Thai 2010;93(5):616-9.