ผลของสารสกัดจากบัวบกในการรักษาแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวาน

การศึกษาประสิทธิผลในการรักษาแผลของสารสกัดจากบัวบกชนิดรับประทานในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งมีแผลที่เท้า จำนวน 170 คน โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับแคปซูลสารสกัดจากบัวบก (มีสารสกัด asiaticoside 50 มก./แคปซูล) และกลุ่มที่ได้ยาหลอก ให้รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล หลังอาหาร วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 21 วัน พบว่าในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากบัวบก จะมีการหายของแผลที่เร็วขึ้น และมีการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่แผลผิดปกติ (granulation tissue forming) น้อยลง เมื่อเปรียบ เทียบกับกลุ่มยาหลอก และไม่พบอาการอันไม่พึงประสงค์ในทั้ง 2 กลุ่ม แสดงว่าสารสกัดจากบัวบกชนิดรับประทาน มีศักยภาพในการทำให้แผลในผู้ป่วยเบาหวานหายเร็วขึ้น และทำให้การเกิดแผลเป็นชนิดนูนลดลง โดยที่ไม่พบผลข้างเคียงหรืออาการอันไม่พึงประสงค์

J Med Assoc Thai 2010;93(Suppl. 7):S166-S170.