ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของกากองุ่น

ในการวิเคราะห์สารสกัด 80% เอทานอลจากกากองุ่นสายพันธุ์ Norton ที่เหลือจากการผลิตไวน์ (GPE) พบว่าในหนึ่งกรัมประกอบด้วยสารโพลีฟีนอลและแอนโทไซยานิน ที่มีค่าเทียบเท่า gallic acid 475.4 มก. และ cyanidin 3-glucoside 156.9 มก. ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบสาร catechin 28.6 มก. epicatechin 24.5 มก. และสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ quercetin 1.6 มก., trans-resveratrol 60 มคก., gallic acid 867.2 มคก., coutaric acid 511.8 มคก., p -hydroxybenzoic acid 408.3 มคก. และ procatechuic acid 371.5 มคก. และ GPE มีค่าต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 4,133 ไมโครโมลโทรลอกซ์/กรัม เมื่อทดสอบด้วยวิธี oxygen radical absorbance capacity (ORAC) นอกจากนี้ GPE ยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนูเม้าส์ที่ถูกกระตุ้นให้อ้วนด้วยอาหารไขมันสูงทำให้เกิดเซลล์เกิดภาวะเครียด (oxidative stress) และการอักเสบ โดยการป้อน GPE วันละ 250 มก./กก.น้ำหนักตัวร่วมกับการรับประทานอาหารไขมันสูงแก่หนูเม้าส์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ สามารถลดปริมาณ C-reactive protein ในเลือดได้ 15.5% เมื่อเทียบกับหนูที่กินอาหารไขมันสูงเพียงอย่างเดียว แต่การกิน GPE ไม่มีผลเกิดภาวะเครียดในหนูอ้วน เมื่อตรวจวัดด้วย ORAC, ปริมาณ glutathione peroxidase ในเลือดและการเกิด lipid peroxidation ในตับ จากผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า GPE มีสารต้านอนุมูลอิสระและการรับประทาน GPE ช่วยต้านการอักเสบจากการรับประทานอาหารไขมันสูงได้

J Agric Food Chem 2010; 58:11250-6