ผลของสารสกัดโสมแดงต่อปฏิกิริยาการแพ้อาหารของหนูเม้าส์

การทดสอบฤทธิ์ต้านการแพ้อาหารของสารสกัดจากรากโสมแดง (Panax ginseng  C.A. Meyer) ในหนูเม้าส์ที่ถูกกระตุ้นให้เกิดการแพ้โดยการฉีดสาร ova-albumin เข้าทางช่องท้องในขนาด 3 มคก. ร่วมกับ alum 2 มก. ในวันที่ 16 และ 30 จากนั้นจึงให้กิน OVA 15 มก./กก. ในวันที่ 37 (ova-albumin (OVA)-evoked allergic reaction) โดยให้หนูกินสารสกัดจากโสมแดงวันละ 2 ครั้ง ในขนาด 20 หรือ 60 มก./กก. เป็นเวลา 37 วัน พบว่าสารสกัดดังกล่าวสามารถยับยั้งการเพิ่มขึ้นของ Immunoglobulin G1 (IgG1) ซึ่งเป็นสารก่อการแพ้ แต่ไม่มีผลกับระดับของ IgE นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันการลดลงของสาร Interleukin-12 (IL-12) และอัตราส่วนของ interferon-γ (IFN-γ)/IL-4 ในเซลล์ม้าม รวมทั้งช่วยเพิ่มระดับของ CD8-, IFN-γ และจำนวนของ IgA-positive cell ในลำไส้เล็กของหนูเม้าส์ที่ถูกกระตุ้นให้เกิดการแพ้ด้วย OVA จากผลการทดลองข้างต้นแสดงให้เห็นว่า โสมแดงมีฤทธิ์ยับยั้งอาการแพ้อาหารด้วยกลไกในการปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้สามารถสรุปได้ว่ารากโสมแดงมีฤทธิ์ในการป้องกันอาการแพ้อาหารได้

J Ethnopharmacol 2010;132(1):206 – 12