สารสกัด (-)-Epigallocatechin-3-gallate จากชาเขียวลดความเป็นพิษต่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจจากการใช้ยาต้านมะเร็ง doxorubicin

การศึกษาผลของสารสกัด (-)-Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) จากชาเขียวในการลดความเป็นพิษเนื่องจาก doxorubicin ต่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiomyocytes) โดยการเหนี่ยวนำเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจให้เกิดสภาวะเครียดจากออกซิเดชั่น (oxidative stress) ซึ่งจะทำลายเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ด้วยยาต้านมะเร็ง doxorubicin ผลการทดลองพบว่าสารสกัด EGCG จากชาเขียวสามารถป้องกันความเสียหายของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ที่เกิดจากสภาวะเครียดจากออกซิเดชั่นได้ ซึ่งสารสกัด EGCG จากชาเขียวออกฤทธิ์ลดการทำงานของ lactate dehydrogenase ลดการสร้างอนุมูลอิสระในกลุ่มของ reactive oxygen species (ROS) ลดปริมาณของ malondialdehyde และลดการตายของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ (apoptosis) นอกจากนี้สารสกัด EGCG จากชาเขียวช่วยเพิ่มการแสดงออกและการทำงานของ manganese superoxide dismutase (MnSOD), catalase และ glutathione peroxidase จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารสกัด EGCG จากชาเขียว สามารถป้องกันความเสียหายของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดจากภาวะoxidative stress จากการใช้ยาdoxorubicin ได้ โดยลดการสร้างอนุมูลอิสระ ลดการตายของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ รวมทั้งเพิ่มการทำงานและปริมาณของโปรตีนที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ

J Agric Food Chem 2010;58:8977-82