เมล็ดลินินและเมล็ดฟักทองช่วยบรรเทาอาการไตผิดปกติจากโรคเบาหวาน

การทดลองหนูแรทที่ถูกกระตุ้นให้เป็นเบาหวานโดยการฉีดสาร alloxan พบว่าเมื่อให้หนูแรทกินอาหารที่มีส่วนผสมของเมล็ดลินินและเมล็ดฟักทองขนาด 33% เป็นเวลา 30 วัน ช่วยเพิ่มเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ catalase, superoxide dismutase และเพิ่มระดับสาร reduced glutathione อีกทั้งลดปริมาณของ malondialdehyde ทั้งในเลือดและในไตได้อย่างมีนัยสำคัญ และจากการศึกษาจุลกายวิภาคของไตพบว่าการบวมพองของโกลเมอรูลัส (glumerular hypertrophy) และการคลายตัวของท่อไต (tubular dilatation) ลดน้อยลงในหนูกลุ่มที่กินเมล็ดลินินและเมล็ดฟักทองเมื่อเทียบกับหนูที่เป็นเบาหวาน แสดงให้เห็นว่าการให้เมล็ดลินินและเมล็ดฟักทองในหนูที่เป็นเบาหวานมีส่วนช่วยป้องกันอาการไตผิดปกติจากโรคเบาหวานได้

Food Chem Toxicol 2010; 48:2407-12