บัวบกช่วยต้าน oxidative stress ในสมองหนูแรทที่ถูกกระตุ้นด้วย 3-Nitropropionic-Acid

การศึกษาในหนูเม้าส์เพศผู้อายุ 4 สัปดาห์ โดยป้อนสารสกัดน้ำจากบัวบกขนาด 5 มก./กก. น้ำหนักตัว เป็นเวลา 10 วัน และในวันที่ 9-10 ป้อนสารสกัดน้ำจากใบบัวบกร่วมกับการให้ 3-nitropropionic-acid (3-NPA) ขนาด 75 มก./กก.น้ำหนักตัว พบว่าหนูแรทที่ได้รับสารสกัดน้ำจากบัวบกสามารถยับยั้งการเพิ่มขึ้นของ malondialdehyde, reactive oxygen species, hydroperoxide และโปรตีนคาร์บอนิล ในสมองส่วน striatum, cortex, cerebellum และ hippocampus ที่เป็นผลมาจากการกระตุ้นด้วย 3-NPA ได้ นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการลดลงของกลูตาไทโอน, total thiols และการลดลงของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ และ เอนไซม์ cholinesterase ให้กลับสู่ภาวะปกติ จากการศึกษานี้จะเห็นได้ว่าสารสกัดน้ำจากใบบัวบกสามารถป้องกัน oxidative stress ที่เป็นพิษต่อระบบประสาทได้ โดยการเพิ่มปริมาณกลูตาไทโอน โปรตีน thiol และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระ

Phytother Res 2010; 24: 885-92