ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดดอกทับทิม

เมื่อป้อนสารสกัด 95% เอทานอลจากดอกทับทิม ขนาด 400 มก./ก. แก่หนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin เป็นเวลา 45 วัน พบว่ามีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดและปัสสาวะของหนู ลด glycosylated hemoglobin เพิ่มระดับอินซูลินและฮีโมโกลบินรวมในเลือด สารสกัดยังมีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ที่สลายกลูโคส คือ hexokinase, glucose-6-phosphate dehydrogenase และระดับไกลโคเจนในตับ แต่จะลดระดับเอนไซม์ที่สร้างกลูโคส คือ glucose-6-phosphatase และ glycogen phosphorylase นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิด lipid peroxidation และเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase และ glutathione แสดงว่าทับทิมมีฤทธิ์ต้านเบาหวานในหนูได้ โดยควบคุมเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างและสลายคาร์โบไฮเดรต (carbohydrate metabolism) และการต้านอนุมูลอิสระ

The Open Nutraceuticals Journal 2009;2:113-7.