โพลีฟีนอลในเครื่องดื่มช่วยลดแบคทีเรียในช่องปาก

การทดลองในอาสาสมัครสุขภาพปากและฟันดีจำนวน 6 คน โดยกระตุ้นการสร้างคราบจุลินทรีย์ในปากอาสาสมัครนาน 1 นาที แล้วกลั้วปากด้วยเครื่องดื่มที่มีสารโพลีฟีนอล ได้แก่ ชาดำ ชาเขียว น้ำองุ่น ชาCistus และไวน์แดง จำนวน 200 มิลลิลิตร โดยแบ่งกลั้วทีละน้อยจนครบ 10 นาที จากนั้นทำการวัดปริมาณแบคทีเรียในปากเมื่อเวลา 19 และ 109 นาทีหลังจากกลั้วปากด้วยเครื่องดื่ม โดยมีแบคทีเรียในปากที่ไม่มีการกลั้วปากในนาทีที่ 30 และ 120 เป็นชุดควบคุม ผลการทดลองพบว่าการกลั้วปากด้วยเครื่องดื่มที่มีสารโพลีฟีนอลสามารถลดการก่อตัวของแบคทีเรียในช่องปากได้ โดยไวน์แดง ชาCistus และชาดำสามารถลดการยึดเกาะของแบคทีเรียได้สูงถึง 66% เมื่อวัดด้วยวิธี DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole) และจากการทดสอบด้วย FISH (Fluoresence in situ  hybridization) พบว่าเครื่องดื่มทั้ง 5 ชนิดสามารถลดการเกาะตัวของแบคทีเรีย Eubacteria และ Straptococci ในปากอย่างมีนัยสำคัญ จึงกล่าวได้ว่าการบริโภคเครื่องดื่มที่มีสารโพลีฟีนอลช่วยป้องกันการเกิดคราบจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุของเกิดโรคในช่องปากได้

J Dent 2009; 37:560-6