ผลของสารจากระเทียมและหัวหอมต่อผิวหนัง

การทดสอบผลของสารในกลุ่ม organo-sulfur ซึ่งพบได้ในกระเทียมและหัวหอม คือ 1-propylmercaptan (PM), dimethyl disulfide (DMDS), diallyl disulfide (DADS), propyl disulfide (PDS), และ 2,5-dimethylthiophene (DMT) ต่อการสร้างเม็ดสี (melanin) ในเซลล์หนูเม้าส์ B16 พบว่า PM มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase และยับยั้งการสร้าง o-quinone ได้ดี (tyrosinase และ o -quinone ทำให้การสร้างเม็ดสีเพิ่มขึ้น) ซึ่งกลไกดังกล่าวเกี่ยวข้องฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยลดการสร้าง reactive oxygen species (อนุมูลอิสระ) และเพิ่มการสร้าง glutathione (สารต้านอนุมูลอิสระ) ในเซลล์ จากการทดสอบสารทั้ง 5 ชนิด พบว่า PM มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเม็ดสีได้ดีที่สุด ซึ่งอาจสามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวขาวได้

J Agric Food Chem 2009;57:7072 - 7