ผลของตำรับยาแผนโบราณต่อระบบภูมิคุ้มกัน

การศึกษาผลของตำรับยาแผนโบราณที่มีส่วนประกอบของใบกะเพรา รากชะเอมเทศ และผลมะขามป้อม ที่มีชื่อตำรับยาว่า CIM-Candy เพื่อต่อระบบภูมิคุ้มกัน โดยใช้เม็ดเลือดแดงของกระต่ายเป็นแอนติเจนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ทำการศึกษาในหนูเม้าส์จำนวน 36 ตัว แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 6 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม (vehicle control) ป้อนน้ำกลั่น 10 มล./กก. กลุ่มที่ 2-4 ป้อน CIM-Candy ขนาด 1, 10 และ 100 มก./กก. ตามลำดับ กลุ่มที่ 5 เป็นกลุ่มควบคุมที่ให้ผลกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (positive control) ป้อนยาที่มีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทาน levamisole hydrochloride ขนาด 0.68 มก./กก. กลุ่มที่ 6 เป็นกลุ่มควบคุมที่กดภูมิคุ้มกัน (negative control) ป้อนยาที่มีฤทธิ์ลดภูมิต้านทาน cyclophosphamide 200 มก./กก. นาน 28 วัน หนูทุกตัวจะได้รับภูมิคุ้มกันโดยการฉีดเซลล์เม็ดเลือดแดงกระต่ายขนาด 200 ไมโครลิตร เข้าทางช่องท้องของหนูในวันที่ 7 และ 14 ของการทดลอง พบว่ากลุ่มที่ได้รับ CIM-Candy ขนาด 10 และ 100 มก./กก. สามารถเพิ่มภูมิต้านทานชนิด humoral immune response (สร้างแอนติบอดี้) หลังจากที่ถูกกระตุ้นด้วยเซลล์เม็ดเลือดแดงกระต่าย เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (vehicle control) และมีฤทธ์ใกล้เคียงกับยา levamisole hydrochloride ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า ตำรับยา CIM-Candy สามารถใช้เป็นยาเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายได้

Journal of Health Science 2009;55(20):285-9.