ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวของสารสำคัญจากมังคุด

เปรียบเทียบปริมาณสารสำคัญ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวของสารสกัด 95% เอทานอลจากผลมังคุดอ่อนกับผลมังคุดแก่ พบว่าสารสกัดจากผลอ่อน มีปริมาณของสารฟีนอลิกและแทนนินสูงกว่า ขณะที่สารสกัดจากผลแก่จะมีปริมาณของสารฟลาโวนอยด์ และ α-mangostin สูงกว่า เมื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า สารสกัดทั้ง 2 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้แต่สารสกัดจากผลอ่อนจะมีฤทธิ์สูงกว่าสารสกัดจากผลแก่ 2 เท่า (EC50 เท่ากับ 5.56 และ 10.94 มคก./มล. ตามลำดับ) ซึ่งสารสำคัญที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ คือ สารฟีนอลิกซึ่งพบมากในผลอ่อน สารสกัดจากผลแก่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิว คือ Propionibacterium acnes  และ Staphylococcus epidermidis  ได้ดีกว่าสารสกัดจากผลอ่อน ซึ่งสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ คือ α-mangostin จะเห็นได้ว่าสารสกัดจากผลมังคุดทั้งผลอ่อนและผลแก่ มีศักยภาพที่จะนำมาพัฒนาเป็นยาต้านการเกิดสิวและต้านอนุมูลอิสระได้

Fitoterapia 2009;80:442-7