สารสกัดจากชาเขียวต่อการเกิดความผิดปกติของตัวอ่อน

การทดสอบผลของสารสกัด (GTE) ซึ่งประกอบด้วยสารสำคัญ 6 ชนิดคือ epicatechin gallates, catechins, epicatechins, epigallocatechin gallates, gallocatechin gallates และ epicatechin gallates รวม 80.08% ต่อการพัฒนาของตัวอ่อนในหนูแรทที่ตั้งครรภ์ ที่ถูกทำให้ผิดปกติด้วยยากดภูมิคุ้มกัน cyclophosphamide โดยป้อน GTE ขนาด 100 มก./กก. วันละครั้ง เป็นเวลา 7 วัน ให้หนูที่มีอายุครรภ์จากวันที่ 6 ถึงวันที่ 12 และฉีดยา cyclophosphamide ขนาด 11 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง 1 ชม. หลังจากการได้รับ GTE ครั้งสุดท้าย จากการตรวจตัวอ่อนในวันที่ 20 ของการตั้งครรภ์พบว่า ยา cyclophosphamide ทำให้รกและน้ำหนักของตัวอ่อนลดลง ตัวอ่อนมีรูปร่างที่ผิดปกติทั้งอวัยวะภายในและภายนอก แต่ไม่ทำให้ตัวอ่อนตาย และการได้รับ GTE ร่วมกับยา cyclophosphamide กลับยิ่งทำให้ตัวอ่อนมีน้ำหนักลดลง และมีรูปร่างผิดปกติเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การได้รับ GTE ยังเพิ่มการสร้างโปรตีน และฤทธิ์ของ cytochrome P-450 (CYP) 2B ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนยา cyclophosphamide ไปเป็นสารที่เป็นพิษกับตัวอ่อน ในขณะที่ลดการแสดงออกของ CYP3A ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำจัดยา จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การได้รับ GTE จะเพิ่มความผิดปกติของตัวอ่อนโดยผ่านกลไกของ CYP2B และ CYP3A.

Reprod Toxicol 2009;27(1):79-84