สาร Andrograpanin จากฟ้าทะลายโจรลดการอักเสบ

การศึกษาผลของสาร Andrograpanin จากฟ้าทะลายโจร ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม diterpene lactones ในเซลล์ macrophage ที่ถูกกระตุ้นด้วย lipopolysaccharide พบว่าสาร andrograpanin ที่ความเข้มข้น 15 – 90 ไมโครโมล สามารถยับยั้งการสร้าง nitric oxide และไซโตคายน์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ คือ α-tumor necrosing factor, interleukin-6 และ interleukin –12p70 โดยผ่านการยับยั้งการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างไซโตคายน์ดังกล่าว และผ่านการลดการสร้าง inducible nitric oxide synthase นอกจากนั้นกลไกลดการอักเสบยังผ่านสัญญาณของ p38 mitogen-activated protein kinase signaling pathway

Inter Immunopharmacol 2008;8:951-8