ผลของ curcumin ในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและต้านอนุมูลอิสระในหนูที่อดนอน

การศึกษาผลการป้องกันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการถูกทำลายด้วยอนุมูลอิสระของสาร curcumin จากขมิ้นชันในหนูถีบจักรที่เหนี่ยวนำให้อดนอนนาน 72 ชม. โดยการเลี้ยงหนูในกรงพื้นเป็นตาข่ายเหล็กแขวนอยู่เหนือน้ำ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่าเมื่อให้ curcumin ขนาด 10 และ 20 มก./กก. โดยการฉีดเข้าทางช่องท้องของหนู จะมีผลป้องกันการลดลงของน้ำหนัก ทำให้เคลื่อนไหวได้มากขึ้น ลดอาการกระวนกระวายของหนู เมื่อทดสอบด้วยวิธี mirror chamber, plus maze และ zero maze นอกจากนี้ curcumin ยังมีผลต้านอนุมูลอนุอิสระโดยลดการเกิด lipid peroxidation ลดระดับ nitrite เพิ่มระดับ glutathione และเอนไซม์ catalase การให้ curcumin ขนาด 10 มก./กก. ร่วมกับ L-arginine ซึ่งเป็น nitric oxide precursor ขนาด 50 มก./กก. จะให้ผลตรงกันข้ามกับการให้ curcumin อย่างเดียว แต่ถ้าให้ curcumin ขนาด 10 มก./กก. ร่วมกับ L-NAME ซึ่งเป็น nitric oxide synthase inhibitor ขนาด 5 มก./กก. จะเสริมฤทธิ์ของ curcumin ให้เพิ่มขึ้น แสดงว่าผลในการป้องกันของสาร curcumin ในหนูจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มปริมาณของ nitric oxide ซึ่งเป็นอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง

Phytomedicine 2008;15:577-86